Upcoming Events
Home / Tag Archives: เกษียณอายุราชการ

Tag Archives: เกษียณอายุราชการ

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 2564

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดงานยกย่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงานใน มมส. ประจำปี 2564 ในร …

อ่านเพิ่มเติม...