Upcoming Events
Home / Tag Archives: ศิษย์เก่า (page 2)

Tag Archives: ศิษย์เก่า

รับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี” ประจำปี 2558

ทนุวิจัยประจำปี 2559

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี” ประจำปี 2558 ด้วยคุณธนธรรศ  สนธีร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิส …

อ่านเพิ่มเติม...