Upcoming Events
Home / Tag Archives: ราคากลาง (page 4)

Tag Archives: ราคากลาง

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของดินแบบภาคสนาม

ประกาศคณะเทคโนโลยี

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 140,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องวัดความนำไฟฟ้าของดินแบบภาคสนาม

ประกาศคณะเทคโนโลยี

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 80,000.-บาท รายละเอี …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศคณะเทคโนโลยี

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 500,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออนและอ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

ประกาศคณะเทคโนโลยี

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 500,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องวัดอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 ชุด

ประกาศคณะเทคโนโลยี

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 446,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางจ้างขุดทางเข้าบ่อ จำนวน 3 ทาง จำนวน 1 งาน

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร : 288,000.-บาท รายละเอียดดัง …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางขุดคลองระบายน้ำ ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม.

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 300,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางการทำถนนลูกรัง ขนาด 6×800 เมตร

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 220,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางขุดบ่อน้ำ กว้าง 40 ม. ยาว 80 ม. จำนวน 1 งาน

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 448,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางขุดบ่อน้ำ กว้าง 20 ม. ยาว 40 ม. จำนวน 1 งาน

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 224,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...