Upcoming Events
Home / Tag Archives: ประกาศราคา

Tag Archives: ประกาศราคา

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศคณะเทคโนโลยี

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 100,00 – บาท ที่ม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางจ้างขุดทางเข้าบ่อ จำนวน 3 ทาง จำนวน 1 งาน

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร : 288,000.-บาท รายละเอียดดัง …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางการทำถนนลูกรัง ขนาด 6×800 เมตร

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 220,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางขุดบ่อน้ำ กว้าง 40 ม. ยาว 80 ม. จำนวน 1 งาน

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 448,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางขุดบ่อน้ำ กว้าง 20 ม. ยาว 40 ม. จำนวน 1 งาน

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 224,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางการทำถนนลูกรัง ขนาด 6×500 เมตร

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 140,000.-บาท รายละเอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางการทำถนนลูกรัง ขนาด 6×400 เมตร

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 120,000.-บาท รายละเอียด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาและช่องบันได จำนวน 1 งาน

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร : 284,463.87. -บาท รายละเอีย …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบออโตเมติก

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 150,000 บาท รายละเอียดด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางห้องเย็นตั้งพืิ้นสำเร็จรูป

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 330,000 บาท รายละเอียดด …

อ่านเพิ่มเติม...