Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยี (page 3)

Tag Archives: คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2560

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้ …

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3/2560

ประกาศคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้ง …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ที่บริเวณ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2560

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณากู้ยืม กยศ.ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นิสิตที่ผ่านการพิจารณากู้ยืม กยศ.ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง ชั้น ปีที่ 2,3,4 ภาคเรียนที่ 1/2559 รอบที่ 1

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง ชั้น ปีท …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ผู้กู้ยืมเงินประเภทรายให …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day ธนาคารขยะ

Big cleaning day คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day ธนาคารขยะ โ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี ประจำปี 2558

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ …

อ่านเพิ่มเติม...