Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยี

Tag Archives: คณะเทคโนโลยี

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ (สาขาเทคโนโลยีช …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และโภชนศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยี ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 15/ ปีงบประมา …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการผศ.นิตยา  คอนสาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพรศ.ป …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าแหนแดงเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีได้จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าทางก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Open Innovation

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพัน …

อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ เรียนรู้อาหารหมัก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ ณ บ้านหนองเม็ก ต …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด ค่าย Smart English Camp ครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด ค่าย Smart English Camp ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพัน …

อ่านเพิ่มเติม...