Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “MSU ALUMNI INSPIRATION ศิษย์เก่าบันดาลใจ”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าส …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Food, Agri …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรม และ Smart Farmวันนี้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทาง เว็บไซต์ mytcas.com ปฎิทินการดำเนินการ 7-15 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครล …

อ่านเพิ่มเติม...

TCAS 64 รอบที่ 2 Quota เกณฑ์การพิจารณา คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉี …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์(โครงการที่คณะดำเนินการเอง)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึ …

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโน …

อ่านเพิ่มเติม...