Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทาง เว็บไซต์ mytcas.com ปฎิทินการดำเนินการ 7-15 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครล …

อ่านเพิ่มเติม...

TCAS 64 รอบที่ 2 Quota เกณฑ์การพิจารณา คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉี …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์(โครงการที่คณะดำเนินการเอง)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึ …

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโน …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด (กรอกข้อมูลตามกำหนดการประกาศรับสมัคร กยศ. ประเภทต่อเนื่องชั้นป …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาให้ทำสัญญากู้ยืม กยศ. และ กรอ.

รายชื่อนิสิตที่ผ่านทุน กยศ. ชั้นปีที่ 1 รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาทุน กยศ. ประเภทรายใหม่ รายชื่อน …

อ่านเพิ่มเติม...