Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 3)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยีจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 Online

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30-16.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใ …

อ่านเพิ่มเติม...

ลิ้งก์เข้าร่วมปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยี

ประกาศถึงนิสิตชั้นปี 1 และนิสิตชั้นปีอื่นและผู้ประสงค์เข้าร่วมการปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 โครงการรับตรงอิสระและ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการร …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการรั …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

ด่วน!! ประกาศขยายเวลารับสมัคร ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี tcas รอบ 4 ของสา …

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเ …

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมนอนุรักษ์ประเ …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินก …

อ่านเพิ่มเติม...