Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 10)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดโครงการ งานวินัยนิสิตพบน้อง ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “งานวินัยนิ …

อ่านเพิ่มเติม...

บุคลากร นิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมแรงร่วมใจทำ”ชุดผักสวนครัวน้อยให้แม่ Back Yard Starter Kits”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 บุคลากร นิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมแรงร่วมใจทำ”ชุดผักสวนครัวน้อยให้แม่ …

อ่านเพิ่มเติม...

นิสิต มมส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม รางวัลเยาวชนคนดีศรีเจริญธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นิสิต มมส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม รางวั …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับ คุณวิชัย ทองแดง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับ คุณวิชัย ทองแดง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ เมื่อวันที่ 17 กันยาย …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานสืบสานวัฒนธรรมแบ่งปันความรู้ สิ่งดีดีจากพี่สู่น้อง และมุฑิตาจิต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยี จัดงานสืบสานวัฒนธรรมแบ่งปันความรู้ สิ่งดีดีจากพี่สู่น้อง แล …

อ่านเพิ่มเติม...

นิสิตสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยี มมส เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงงาน “ชุดเพาะฟักปลานิลเคลื่อนที่” รางวัลชนะเลิศโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร …

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ มมส ปิ๊งไอเดีย “ข้าวเหนียวหมูย่าง” สเตอริไลซ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 15 กันยาน 2562 ที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้บริหาร พร้อมบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างคว …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2019

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมนานาชาติด้านอาหาร การเกษตร …

อ่านเพิ่มเติม...