Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ลิ้งก์เข้าร่วมปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยี

ประกาศถึงนิสิตชั้นปี 1 และนิสิตชั้นปีอื่นและผู้ประสงค์เข้าร่วมการปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 โครงการรับตรงอิสระและ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการร …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการรั …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

ด่วน!! ประกาศขยายเวลารับสมัคร ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี tcas รอบ 4 ของสา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมนอนุรักษ์ประเ …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินก …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.10- 16.30 น. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ได้จัด …

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญผะเหวด มมส. แบบวีถีใหม่ (New normal)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมถวายต้นกัณฑ์หลอน ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดข …

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม …

อ่านเพิ่มเติม...