Upcoming Events
Home / techno.msu

techno.msu

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตคณะเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ (สาขาเทคโนโลยีช …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ KM การจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีจัดโครงการจัดการความรู้(KM) ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง R …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุน หรือ วิจัย

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบแรก)   1.ทุนอุดหนุนการวิจั …

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2/2559 คณะเทคโนโลยี

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายชื่อนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2/2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทย …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. นิสิตชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2/2559

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.นิสิตชั้นปีที่ 1,2,3,4 ประจำปีการศึกษา 2/ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพร …

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (TECHNO FAIR)

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษ …

อ่านเพิ่มเติม...