Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิ้งก์เข้าร่วมปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยี

ประกาศถึงนิสิตชั้นปี 1 และนิสิตชั้นปีอื่นและผู้ประสงค์เข้าร่วมการปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 โครงการรับตรงอิสระและ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการร …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการรั …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

ด่วน!! ประกาศขยายเวลารับสมัคร ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี tcas รอบ 4 ของสา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทาง เว็บไซต์ mytcas.com ปฎิทินการดำเนินการ 7-15 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมนอนุรักษ์ประเ …

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

1.ประชาสัมพันธ์นิสิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้อง …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินก …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.10- 16.30 น. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ได้จัด …

อ่านเพิ่มเติม...