Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทาง เว็บไซต์ mytcas.com ปฎิทินการดำเนินการ 7-15 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมนอนุรักษ์ประเ …

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

1.ประชาสัมพันธ์นิสิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้อง …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินก …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.10- 16.30 น. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ได้จัด …

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญผะเหวด มมส. แบบวีถีใหม่ (New normal)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมถวายต้นกัณฑ์หลอน ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดข …

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม …

อ่านเพิ่มเติม...