Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้นิสิตคณะเทคโนโลยี

เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้นิสิตคณะเทคโนลยี …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. คณะเทคโนโลยี สท. ร่วมกับ มรภ.มหาสารคาม ประชุมหารื …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และโภชนศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยี ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 15/ ปีงบประมา …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “MSU ALUMNI INSPIRATION ศิษย์เก่าบันดาลใจ”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าส …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 2564

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดงานยกย่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงานใน มมส. ประจำปี 2564 ในร …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการผศ.นิตยา  คอนสาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพรศ.ป …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าแหนแดงเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีได้จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าทางก …

อ่านเพิ่มเติม...