Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / โครงการเด็ดดีมีที่เรียน

โครงการเด็ดดีมีที่เรียน

UP DATE ใหม่ รายละเอียด #โครงการเด็กดีมีที่เรียน มมส #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 #TCAS ทั้ง 4 รอบ ตลอดปีการศึกษา โดยจะเปิดรับสมัคร
#โครงการเด็กดีมีที่เรียน รับสมัคร วันที่ 26 ต.ค. – 4 พ.ย 64 รอบที่ 1 #Portfolio โครงการกีฬา, โครงการศิลปวัฒนธรรม และอีก 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ รับสมัคร วันที่ 1 – 20 ธ.ค. 64
รอบที่ 2 #Quota รับสมัคร วันที่ 5 ม.ค. – 28 ก.พ. 65
รอบที่ 3 #Admission รับสมัคร วันที่ 2 – 10 พ.ค. 65
รอบที่ 4 #DirectAdmission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 – 12 มิ.ย. 65
ติดตามรายละเอียด การรับสมัครเพิ่มเติม เพจหลัก เพจนี้เท่านั้น
เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://acad.msu.ac.th/…/file_09-2021-09-22190934.pdf

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …