Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เมื่อวันที่  22  มกราคม  2562  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562  ณ  ลานทางขึ้น ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อเป็นการส่งเสริมและใส่ใจในสุขภาพร่างกาย ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …