Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ เรียนรู้อาหารหมัก

ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ เรียนรู้อาหารหมัก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ ณ บ้านหนองเม็ก ตำบลนาสีนวน อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ เปิดตำนานภูมิปัญญาอาหารหมัก เมนูปลาร้า ลุ่มน้ำชีสู่ครัวโลก เมนูที่ศึกษาคือ หมกปลาร้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านอาหารหมักลุ่มน้ำชี

 ภาพ/ข่าว : นางสาวธัญวรัตม์ โสกัณทัต

ที่มา : ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …