Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและการอบแห้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและการอบแห้ง

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

  • วันที่ 30 ตุลาคม 2560
  • วันที่ 31 ตุลาคม 2560
  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง จ.มหาสารคาม

ค่าลงทะเบียน : 2000 บาท ต่อคน

ชำระค่าลงทะเบียน ณ งานการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมัครโครงการ หรือ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่

google map
https://goo.gl/maps/6JMquYUh1Y22

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิค เพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง WePlantGrow ร่วมกับคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันเสาร์ที …