Upcoming Events
Home / สมัครงาน / ประกาศรับสมัครงานผู้ช่วยสัตวบาลประจำฟาร์มโคนม 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานผู้ช่วยสัตวบาลประจำฟาร์มโคนม 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานผู้ช่วยสัตวบาลประจำฟาร์มโคนม 1 ตำแหน่ง สมัครงานได้ที่ ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัย 99 หมู่ 16 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร: 081-9667529 หรือ 087-8585038 E-Mail: dairyresearch@cpf.co.th รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่มา : ชัยยุทธ ดวงเดือน ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์