Upcoming Events
Home / สมัครงาน / คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งวิชาการศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 7-20 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์