Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Open Innovation

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Open Innovation

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Open Innovation ณ ห้อง TA201 คณะเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยี และการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุน สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ประกอบการจากภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังเกือบ 40 คน

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ยุทธชัย อุทัยเแพน

ที่มา : คณะทเคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …