Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

คณะเทคโนโลยีประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. คณะเทคโนโลยี สท. ร่วมกับ มรภ.มหาสารคาม ประชุมหารือประชุมเพื่อหารือการจัดโครงการบริการวิชาการ การดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ห้องประชุม 3 TA203 ในรูปแบบ online

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …