Upcoming Events
Home / TECHNO NEWS :

TECHNO NEWS :

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
 •   ข้อความ
    ลิงค์ URL
    แนบไฟล์
 • *หมายเหตุ : อัพโหลดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10 Mb (ประเภทไฟล์ .png, .jpg, .zip, .rar, .7z, .pdf, .doc, .docx) กรณีรูปภาพโครงการ/กิจกรรม สามารถอ้างอิงรูปภาพจาก นายธวัชชัย แฝงลำดวน
 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย
    ข่าวอบรม/สัมมนา
    ข่าวรับสมัครงาน
    ข่าวเด่น (คือ ข่าวที่จัดกิจกรรม/โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว)
    ข่าวกิจกรรมล่าสุด
    ข่าวการประกวดราคา
    ข่าวศิษย์เก่า
    สไลด์หน้าเว็บไซต์