Upcoming Events
Home / Tag Archives: smart farm

Tag Archives: smart farm

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart farm) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อศึกษาดูงานด้านการทำเ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาดูงาน Smart Farm Model

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาดูงาน Smart F …

อ่านเพิ่มเติม...