Upcoming Events
Home / Tag Archives: ไหว้ครู

Tag Archives: ไหว้ครู

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559  ใ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครูและผูกไทด์ติดเข็ม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิ …

อ่านเพิ่มเติม...