Upcoming Events
Home / Tag Archives: โครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562

Tag Archives: โครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างคว …

อ่านเพิ่มเติม...