Upcoming Events
Home / Tag Archives: โครงการสัมมนา

Tag Archives: โครงการสัมมนา

สัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559

สัมมนาการพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาพัฒนา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559”

สัมมนาคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2558

เมื่อระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลย …

อ่านเพิ่มเติม...