Upcoming Events
Home / Tag Archives: โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถนิสิตให้มีทักษะด้าน IT

Tag Archives: โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถนิสิตให้มีทักษะด้าน IT

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถนิสิตให้มีทักษะด้าน IT : การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ

ในวันที่ ระหว่าง 4-5 สิงหาคม 2560 หลักสูตร วท.บ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศ …

อ่านเพิ่มเติม...