Upcoming Events
Home / Tag Archives: แสดงความยินดี

Tag Archives: แสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ

ตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ

ด้วยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรง …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน

ตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน …

อ่านเพิ่มเติม...