Upcoming Events
Home / Tag Archives: แลกเปลี่ยนประสบการณ์

Tag Archives: แลกเปลี่ยนประสบการณ์

คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส (KM การวิจัย)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย (KM)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แลกเปลี่ย …

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเผย โครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือฝึกงานต่างประเทศ

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี เปิดเผย โครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือฝึกงานต่างประเทศ รายละ …

อ่านเพิ่มเติม...