Upcoming Events
Home / Tag Archives: เทคนิคการทำงาน

Tag Archives: เทคนิคการทำงาน

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิส …

อ่านเพิ่มเติม...