Upcoming Events
Home / Tag Archives: อาหารหมักอีสาน

Tag Archives: อาหารหมักอีสาน

โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาส …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

รายการ VOICE OF MSU ตอน โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน ผู้ร่วมรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม”

สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...