Upcoming Events
Home / Tag Archives: อาหารหมัก

Tag Archives: อาหารหมัก

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

รายการ VOICE OF MSU ตอน โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน ผู้ร่วมรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม”

สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี”

"สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี"

ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สืบสานตำนานภูมิปัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...