Upcoming Events
Home / Tag Archives: สืบสานประเพณี

Tag Archives: สืบสานประเพณี

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2559

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

ประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญชวน นิสิต นักเรียน บุคลากร คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง มหา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมแห่ต้นดอกผึ้ง ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2558

ร่วมแห่ต้นดอกผึ้ง ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารค …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 9 เมษายน 2558 คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำป …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานหน้าตึกคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...