Upcoming Events
Home / Tag Archives: สัมมนาคณะเทคโนโลยี

Tag Archives: สัมมนาคณะเทคโนโลยี

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเ …

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเ …

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559

สัมมนาการพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาพัฒนา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559”

สัมมนาคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2558

เมื่อระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลย …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มห …

อ่านเพิ่มเติม...