Upcoming Events
Home / Tag Archives: สอบสัมภาษณ์

Tag Archives: สอบสัมภาษณ์

คณะเทคโนโลยี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ

สอบสัมภาษณ์ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคค …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปี 2558 คณะเ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.00 -15.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภาษ …

อ่านเพิ่มเติม...