Upcoming Events
Home / Tag Archives: ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงแก้วพะเนาว์

Tag Archives: ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงแก้วพะเนาว์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาดูงาน Smart Farm Model

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาดูงาน Smart F …

อ่านเพิ่มเติม...