Upcoming Events
Home / Tag Archives: ศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตร

Tag Archives: ศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2 …

อ่านเพิ่มเติม...