Upcoming Events
Home / Tag Archives: ศิลปวัฒนธรรม

Tag Archives: ศิลปวัฒนธรรม

โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาส …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

รายการ VOICE OF MSU ตอน โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน ผู้ร่วมรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบ …

อ่านเพิ่มเติม...