Upcoming Events
Home / Tag Archives: วิชาการ

Tag Archives: วิชาการ

คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมการเจรจาแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิต

เจรจาแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยี จัดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ : การปร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ประจำคณะเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 ท่าน 1. ผู้ช่ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี …

อ่านเพิ่มเติม...