Upcoming Events
Home / Tag Archives: วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

Tag Archives: วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตาหารเพล และถวายสังฆทาน”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี ประจำปี 2558

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ …

อ่านเพิ่มเติม...

วันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี ประจำปี 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวั …

อ่านเพิ่มเติม...

วันครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมงาน วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ประจำปีี 2558 ใน …

อ่านเพิ่มเติม...