Upcoming Events
Home / Tag Archives: ระบบพิเศษ

Tag Archives: ระบบพิเศษ

คณะเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ

สอบสัมภาษณ์ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศ …

อ่านเพิ่มเติม...