Upcoming Events
Home / Tag Archives: ระดับปริญญาตรี

Tag Archives: ระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงปี 2559

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิท …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษให้คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการขยายโอกาสศึกษาต่ …

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง ประเภ …

อ่านเพิ่มเติม...