Upcoming Events
Home / Tag Archives: ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

Tag Archives: ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 5 รายการ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ที่มา : งานคลังและพัสดุ คณะเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ เรียนรู้อาหารหมัก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ ณ บ้านหนองเม็ก ต …

อ่านเพิ่มเติม...