Upcoming Events
Home / Tag Archives: พิธีไหว้ครู

Tag Archives: พิธีไหว้ครู

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559  ใ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครูและผูกไทด์ติดเข็ม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิ …

อ่านเพิ่มเติม...