Upcoming Events
Home / Tag Archives: พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

Tag Archives: พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาแ …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยศาสตราจารย์ ดร.อน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยและนิสิตต้นแบบระดับคณะเข้าร่วมฝึกซ้อมต้นแบบ

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยและนิสิตต้นแบบระดับคณะเข้าร่วมฝึกซ้อมต …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยี ที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกซ้อมต้นแบบ

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยี ที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกซ้อมต้นแบบ ในระหว่างวันที่ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 255 …

อ่านเพิ่มเติม...