Upcoming Events
Home / Tag Archives: พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Tag Archives: พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะเทคโนโลยี ออกบริการจัดอาหารและเบเกอรี่ให้กับนักเรียนโครงการ Access

ฮัลโลวีน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการขยายโอกาสศึกษาต่ …

อ่านเพิ่มเติม...

นิสิตคณะเทคโนโลยี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คว้ารางวัลโครงการค้นหาสุดยอดนวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นิสิตคณะเทคโนโลยี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 …

อ่านเพิ่มเติม...