Upcoming Events
Home / Tag Archives: พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต

Tag Archives: พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต

คณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จฯ

คณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2559

ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีทุกท่านเข้าร่วมบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2559

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถว …

อ่านเพิ่มเติม...

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมใจบริจาคโลหิต

คณะเทคโนโลยี ร่วมใจบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอก …

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ …

อ่านเพิ่มเติม...