Upcoming Events
Home / Tag Archives: ปัจฉิมนิเทศนิสิต

Tag Archives: ปัจฉิมนิเทศนิสิต

คณะเทคโนโลยี โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” ประจำปี 2560

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยี มมส

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยี คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การเตรียมควา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิส …

อ่านเพิ่มเติม...