Upcoming Events
Home / Tag Archives: ปัจฉิม

Tag Archives: ปัจฉิม

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยี มมส

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยี คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การเตรียมควา …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการปัจฉิมน …

อ่านเพิ่มเติม...