Upcoming Events
Home / Tag Archives: ปรับปร

Tag Archives: ปรับปร

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหา …

อ่านเพิ่มเติม...